Psynapse er et nettverk som jobber for å skape anerkjennelse og forståelse for bruk av psykedelika og MDMA, både i rekreasjonelle, seremonielle eller terapeutiske former.


Vi jobber for å endre lovene og holdningene til psykedelika og MDMA.

Visjon

Et samfunn som anerkjenner og aksepterer folks bruk av psykedelika og MDMA til rekreasjonelle, spirituelle eller terapeutiske formål

Prosjekter

Opplysnings- og holdningskampanjer om bruk av psykedelika og MDMA.

  1. Rusreform

  2. Tryggtripp.no

  3. Mikrodosering.no

  4. How to change your mind

  5. Frigjør Naturen

Utforske egen bevissthet

Et verktøy for personlig utvikling

Det å utforske sitt eget sinn og bevissthet er en viktig del av det være menneske. For mange er psykedelika en del av en spirituell praksis, og det kan føre til dype personlige opplevelser. Vi vil at man skal anerkjenne menneskers bruk av psykedelika som ett av mange verktøy for personlig utvikling.

Støtt arbeidet vårt

Støtt oss

Støtt oss i arbeidet for mer åpent og bevisst samfunn.

Psynapse er drevet på frivillig basis. Vi jobber prosjektbasert med politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og for holdningsendringer. For å få gjennomslag trenger vi din støtte.

Du kan også støtte oss med et fast månedlig beløp via PayPal.