Psynapse er et nettverk som jobber for å skape anerkjennelse og forståelse for bruk av psykedelika og MDMA, både i rekreasjonelle, seremonielle eller terapeutiske former.


Om Psynapse

Vi aksepterer og anerkjenner at mennesker bruker psykedelika og MDMA til rekreasjonelle, spirituelle eller terapeutiske formål.

Vår visjon er å skape et åpent, varmt og bevisst samfunn. Dette oppnår vi ved å endre holdninger og oppfatninger knyttet til psykedelika og MDMA, og personene som bruker disse. Vi jobber prosjektbasert, og prioriterer de prosjektene vi mener gir størst gjennomslag. Lovene knyttet til rusmidler skal være basert på forskning, kunnskap og respekt for menneskerettighetene. Vi forankrer oss i forskning, og jobber hele tiden for å bygge arbeid, prosjekter og kommunikasjon på det mest oppdaterte kunnskapsgrunnlaget.

Vi er tidligere kjent som EmmaSofia. De siste årene har det skjedd flere endringer i organisasjonen, for at vi skal kunne jobbe mer målrettet. 
Som en del av arbeidet bestemte vi oss også for å endre navn og profil. Da unngår vi forveksling med EmmaSofia Klinikk, samtidig som vi kan spisse arbeidet vårt enda mer inn mot ruspolitikk og holdningsarbeid. 

Vi har støttet og vil fortsette å støtte arbeidet klinikken gjør.

Politisk påvirkningsarbeid

Vi jobber med å få politikere og rettssystemet til å ta stilling til ruspolitikk, og fokuserer på å fremheve hvordan dagens ruspolitikk ikke samsvar med forskning eller menneskerettigheter.

Folkeopplysning og holdningsendringer

Vi jobber også med folkeopplysning, for å endre holdningene knyttet til bruk av psykedelia og MDMA. 

Det er fremdeles stigma knyttet til bruk av dette, og vi vil at alle skal føle seg trygge til å uttrykke sine meninger om MDMA og psykedelika.

Hva vi jobber for

Rekreasjonell bruk

Vi mener at i et fritt og åpent samfunn bør alle være fri til å utforske sin egen bevissthet, så lenge det ikke er til skade for andre. For mange inkluderer dette bruk av psykedelia og MDMA.

Seremoniell bruk

Psykedelia og plantemedisin har blitt brukt som en viktig del av mange forskjellige seremonier i lang tid. Dette mener vi er en åndelig, kulturell og personlig rettighet. 

Medisinsk bruk

Både MDMA og psykedelia har vist svært gode resultater i behandling av blant annet angst, depresjon og PTSD. Vi vil at norske forskere enkelt skal få kunne forske videre på dette, og at det i tillegg kan bli tatt i bruk i medisinske behandlingstilbud.

Psynapse

[ syna`psə ]

Sammensatt av psykhe 'livsånde, sjel’ og aptein 'binde'. En psynapse oppstår når man binder noe som oppstår fra sinnet til den fysiske virkeligheten. Se også psykedelisk, å gjøre det indre synlig.

Støtt oss

Støtt oss i arbeidet for et åpent og bevisst samtfunn

Psynapse er en frivillig organisasjon, og donasjoner er den største inntektskilden vår. Vi er helt avhengig av støtte for å fortsette å jobbe med å endre lover og holdninger til psykedelika og MDMA.

Samarbeidspartnere

Testkits Norge

Preventio

Tryggere Ruspolitikk